Riznica sv.Vinka

Udruzi o Uskrsu 2024

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka Paulskog! Isus Krist je uskrsnuo i stalno je s nama – uvijek živ da se za nas zauzima. Na njegovu smo ljubav mi ljudi, grešnici, uzvratili s ne-ljubavlju, na njegovu vjernost s nevjernošću, na njegovu dobrotu sa zloćom. Isus je bio izdan, …

Opširnije...

Udruzi za Vinkovo 2023.

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka Paulskog! Sveti je Vinko na području dobrotvornosti dao novi polet. Bratovštine kršćanske ljubavi za žene, za muškarce i mješovite, bile su njegova prva ustanova. Mnogo ima udruga koje su nastale u Crkvi, a imaju duh sv. Vinka, kao Vinkove konferencije od bl. …

Opširnije...

Udruzi o Uskrsu 2023.

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka! U vrijeme korizme postavlja nam se pitanje: Čovječe, kamo ideš, za čim težiš, što je tvoj cilj? Bilo bi smiješno kada bi koji putnik u autobusu, na pitanje kamo putujete, rekao: Ne znam. Moramo biti sretni što nam je Isus Krist objavio …

Opširnije...

Udruzi za Vinkovo 2022.

Draga braćo i sestre u Udruzi svetog Vinka Paulskog! Nalazimo se u mjesecu posvećenom svetom Vinku. U tom istom mjesecu spominjemo se i bl. Frederika Ozanama, ustanovitelja Društva odnosno Udruge svetog Vinka Paulskog kao i svetog Ivana Gabrijela Perboyrek-a (Perboara), mučenika u kineskoj pokrajini odakle je potekla pandemija. O blagdanu …

Opširnije...

Udruzi za Vinkovo 2021.

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka Paulskog! Ujutro, 27. rujna 1660. sveti je Vinko Paulski, bremenit godinama i dobrim djelima, predao svoj život milostivom Bogu u koga se vazda uzdao. Skupina misionara kod sv. Lazara u Parizu bila je svjedok njegova mirnog prijelaza u vječnost. Iza njega je …

Opširnije...

VINKOVO 2019. GODINE

Draga braćo i sestre! Sigurno ste već čuli ovu misao sv. Vinka: „Ne možemo bolje osigurati svoju vječnu sreću nego živeći i umirući u službi siromaha, u krilu Providnosti i u vježbi neprestanog odricanja samih sebe da bismo slijedili Isusa Krista.“ (SV II,392) Prema sv. Vinku siromah je nadasve osoba …

Opširnije...

BLAGDAN sv.VINKA PAULSKOG 2017.godine

Sv.Vinko Paulski nekima svetac i ništa više, ponekad nešto više ako pročitamo pokoju riječ o njemu u medijima, ili ga se prisjeti netko od svećenika u propovjedi poznavajuči njegovo djelo i što je bio malom čovjeku toga doba. Sv. Vinko danas nama malim ljudima obraća se na svakom koraku, o …

Opširnije...

27.rujna umro je;

Sveti Vinko Paulski. Kako to ime lijepo odzvanja u našim ušima.Danas slavimo, ali i tužni smo jer to je dan kada nas je jedne davne godine napustio naš svetac i otišao služiti našega i svogaIsusa. Ostavio je svima nama uspomenu na ono vrijeme kada nije bilo automobila, telefona, interneta i …

Opširnije...

Iz riznice sv. Vinka

Jednoga je dana Vinko razmišljao o evanđeoskoj prispodobi koju je više puta čitao. Isusove riječi glasile su: Što učiniste jednom od ovih najmanjih, mojoj braći, siromasima, meni učiniste. I tad se on odlučio za ono što se u životu najviše može učiniti, a to je dati se posvema na službu …

Opširnije...