Adventsko pismo o. Tomaža Mavriča članovima Vinkovske obitelji

Rim, 29. studenoga 2023.

MILOSRĐE: RIJEČ KOJA MI NAJVIŠE GOVORI
Posebni i opći ispit savjesti

Dragi članovi Pokreta vinkovske obitelji,
milost i mir Isusov bili uvijek s nama!

Vrata adventskoga vremena uskoro će se otvoriti i milosno vrijeme ponovno će nam biti ponuđeno: vrijeme da pogledamo u svoju nutrinu, da se danju i noću usmjeravamo k nebu, da se okrećemo k Isusu koji će nas nadahnjivati ne samo da se pripremamo za Božić, nego isto tako da postavimo nove čvrste temelje za svoju duhovnu kuću. To se neće ograničiti samo na jedan dio godine, nego će uključivati ustrajno građenje te kuće prema Isusovu naumu za svakoga od nas. Ta duhovna kuća usmjerena je prema našoj zajedničkoj dobrobiti: prispjeti u Očevu kuću, spoznati puninu Kraljevstva, uživati u vječnom životu, biti s Isusom i milijardama svetaca koji nas čekaju u nebu zauvijek!

Priča se o jednom kralju koji je volio čitati. U svome dvorcu posjedovao je brojne knjižnice od više stotina metara dužine, napunjene novim knjigama koje je trajno kupovao zbog svoga izuzetno znatiželjnoga duha. Tijekom života pročitao je bezbroj knjiga.

No, u međuvremenu kralj je ostario i bio je zahvaćen neizlječivom bolesti. Liječnici su mu rekli: „Preostaje vam samo šest mjeseci života.” Budući da je kralj jako volio čitati, odredio je jednoj skupini od sto osoba da dođu u njegove brojne knjižnice i da pročitaju tisuće knjiga koje on još nije pročitao te da odaberu sto knjiga za koje se još nada da će ih moći pročitati.

Nakon četiri mjeseca skupina čitača pokazala je kralju popis od sto knjiga, odabranih među tisućama postojećih. Međutim, budući da se u međuvremenu kraljevo zdravlje jako pogoršalo, shvatio je da neće biti sposoban pročitati sto knjiga tijekom dva mjeseca što su mu ih liječnici predvidjeli za život.

Kralj je zatražio od skupine čitača da priredi novi popis, ne navodeći više od deset od njih stotinu. Taj put čitači su se brže vratili. Po isteku od mjesec dana odabrali su deset knjiga koje su donijeli kralju, no njegovo se zdravlje još više pogoršalo. Kralj je gotovo oslijepio i njegova sposobnost čitanja vidno se umanjila. Zaključio je da uopće neće moći pročitati deset knjiga tijekom vremena koje mu je preostalo.

Kralj se ponadao da će moći pročitati barem jednu knjigu prije smrti. Zamolio je skupinu čitača da mu za dva preostala tjedna odabere jednu knjigu. Skupina se potrudila izvršiti svoj zadatak i nakon dva tjedna došli su k već umirućem kralju.

Kralj je potpuno oslijepio, gotovo oglušio, oslabio je i više sati dnevno samo je spavao. Pa ipak, povremeno je njegov duh bio još poprilično budan. Prikupio je dostatno snage te zatražio da se skupina potrudi u tom jednom danu sažeti tu jedinu knjigu u samo jednu riječ. Kralj je naime promislio da bi taj dan mogao biti posljednji u njegovu životu.

Skupina koja je tu knjigu zajednički čitala tijekom cijele noći, uspjela je doći sa samo jednom riječi koja je obuhvatila tisuće knjiga što su ih pročitali tijekom prethodnih mjeseci. Sutradan ujutro, još zarana, skupina je došla vidjeti umirućeg kralja koji je samo na trenutke bio pri svijesti, te mu rekla: „Gospodine, tijekom ovih posljednjih mjeseci imali smo milost pročitati brojne knjige. Kao što ste nas zamolili, danas k Vama dolazimo sa jednom jedinom riječi koja obuhvaća sve što je zapisano u tim brojnim knjigama, a ta riječ je: LJUBAV.”

Kada bismo se potrudili pročitati cjelokupni Novi zavjet s točno određenim ciljem u njemu pronaći jednu jedinu riječ po kojoj bismo mogli izraziti srž njegova značenja, poruke i sadržaja, većina nas bi vjerojatno odabrala riječ LJUBAV. Neki bi, naravno, u nekomu trenutku životnog hodočašćenja mogli odabrati neku drugu riječ koja njima govori dublje od riječi LJUBAV. Što se mene tiče, kada bih danas trebao odabrati riječ koja utjelovljuje cjelokupni Novi zavjet, ta riječ bi bila MILOSRĐE.

Iz doba svetoga Vinka i prema njegovoj preporuci, Misijska družba i Družba kćeri kršćanske ljubavi među svakodnevne vježbe koje snaže njihov duhovni život uključuju posebni i opći ispit savjesti. Utemeljitelj je podsjećao misionare da ih te vježbe potiču upoznavati sebe i trajno željeti ispravljati se i usavršavati uz pomoć milosti Božje, kako bi iskorjenjivali mane a gajili kreposti (Usp. Opća pravila X, 9; Statut 19).

Posebni ispit savjesti obično se obavlja oko podneva ili prije ručka. Pod dobrohotnim Božjim pogledom osoba ukratko provjerava odluku jutarnjeg razmatranja kako bi osnažila želju i odlučnost provesti je u djelo, moleći potrebnu milost da to uspije ostvariti. Obraćajući se kćerima kršćanske ljubavi, sveti Vinko objašnjava smisao te vježbe: „A glede vašeg ispita prije večere, budite mu vjerne, moje kćeri. Poznato vam je da ga trebate obavljati osvrtom na odluku donesenu u jutarnjem razmatranju i zahvaliti Bogu ako ste, njegovom milošću, uspjele to ostvariti ili zamoliti ga za oproštenje ako ste zbog nemara to propustile” (Coste IX, 43; „Tumačenje pravila”, konferencija 6 od 16. kolovoza 1641.).

Navečer, prije spavanja, u ozračju duboke unutarnje i vanjske šutnje, svatko treba obavljati opći ispit savjesti, s ciljem revizije života, prvenstveno da bi zahvalio Bogu za primljena dobročinstva, da bi ga zamolio za oproštenje, truditi se oko obraćenja, ustrajavati u dobru i izbjegavati to što mu se protivi. Uz to, zaspati s lijepim mislima i srcem u Bogu. „Obdržavat ćete šutnju poslije večernjeg ispita savjesti do sutradan poslije razmatranja, kako bi ta sabranost, koja će biti uočljiva i naizvan, olakšavala sjedinjenost vaših srdaca s Bogom; obdržavajte to poglavito nakon klanjanja koje iskazujete Bogu prije odlaska na spavanje i nakon što ste primili njegov blagoslov” (Coste IX, 7, Tumačenje pravila, Konferencija 1 od 31. srpnja 1634.).

Sveti Vinko Paulski, „mistik kršćanske ljubavi”, hrabri nas veoma jasno, sve nas, članove Pokreta vinkovske obitelji, da se u našoj želji za obraćenjem koja nas vodi k svetosti – svakodnevno okorištavamo ovim izvrsnim sredstvima – posebnim i općim ispitom savjesti.

Izraz „ispit savjesti” može pobuditi neku negativnu reakciju, kao da bi to bilo nešto što više nema smisla, ili pak da više volim izbjeći suočavati se sa situacijama u kojima me Isus poziva da se popravljam. Ako to doživljavamo kao trenutak u kojem nam Isus, strogi sudac, izaziva nelagodu, naglašavajući naše slabosti, naše grijehe, padove, dva puta dnevno, svakog dana, ne bi bilo iznenađenje kad bismo tada odabrali put da to izbjegnemo.

U stvarnosti, upravo je suprotno. Isus jedva čeka prigodu, tijekom ta dva trenutka u danu kada se mi zaustavljamo u šutnji, da nam očituje svoju ljubav i milosrđe. To su trenutci kada se možemo vratiti svome svakodnevnom čitanju Biblije, posebice Novog zavjeta, bilo da se radi o LJUBAVI, MILOSRĐU ili nekoj drugoj riječi koja nas duboko dira. U tom smislu, možemo se obilato radovati tim prigodama koje u našem srcu oživljavaju želju da se mijenjamo, obraćamo, da težimo prema svetosti.

Svaka kongregacija, laička udruga ili pojedinac koji pripada Pokretu vinkovske obitelji može imati posebne duhovne tradicije. Želio bih pozvati kongregacije koje su od samih svojih početaka imale duhovnu praksu posebnog i općeg ispita savjesti i čiji su članovi, zbog jednog ili drugog razloga gotovo posvema stavili u stranu tu praksu na svome duhovnom hodu, da ožive i ponovno integriraju taj dar u svoje zajednice i u svakoga od svojih članova. A kongregacijama koje su ostale vjerne svakoga dana ovim dvama milosnim trenutcima, zahvaljujem za njihovo svjedočanstvo i njihov primjer.

Na isti način, svakom laiku, bilo da pripada ili ne pripada nekoj udruzi koja prakticira ta dva trenutka šutnje s Isusom tijekom dana, zahvaljujem za njihov primjer i svjedočanstvo. One članove kongregacija ili laike kojima do sada to nije bio dio njihova molitvenog života pozivam da uključe ta dva dnevna trenutka susreta s Isusom.

Stojimo pred Isusom koji je LJUBAV i MILOSRĐE.

Došašće nam daje prigodu osnažiti temelje svog života oživljavanjem tih dvaju dnevnih trenutka milosti, ili da ih pak počnemo, od ovoga došašća, činiti putem koji nas vodi jasnom gledanju Isusova lica „ovdje i sada” i u njegovoj punini u vječnosti!

Vaš brat u svetom Vinku

Tomaž Mavrič, CM
vrhovni poglavar

Prijevod s francuskoga
s. M. Arkanđela Smoljo

 

Možda Vam se sviđa i ovo:

Utemeljitelju udruge sretan ti rođendan!

SSVP is celebrating 190 years of its foundation On April 23, a Holy Mass will …