VINKOVO 2019. GODINE

Draga braćo i sestre!

Sigurno ste već čuli ovu misao sv. Vinka: „Ne možemo bolje osigurati svoju vječnu sreću nego živeći i umirući u službi siromaha, u krilu Providnosti i u vježbi neprestanog odricanja samih sebe da bismo slijedili Isusa Krista.“ (SV II,392)

Prema sv. Vinku siromah je nadasve osoba koju treba tješiti, liječiti, ozdraviti. Obuzet mišlju da bolesnicima osigura sve mogućnosti liječenja, on otkriva da je prvo zlo koje ih žalosti samoća i da ona predstavlja najteži vid bolesti. Odatle upornost da uspostavi osobni odnos sa siromahom.

Ocu Filipu Le Vacheru (l Vašeu), koji je poslan k robovima u Alžiru, reći će: „Molim vas da budete što je više moguće prema ljudskoj nemoći; robove klerike pridobit ćete suosjećanjem s njima, više negoli prijekorom“. (SV, IV, 121)

Pomažući potrebitima mi činimo djelo pravednosti, a ne milosrđa. Ljubav pretpostavlja pravednost, zato sestre slušaju svoju siromašnu i bolesnu braću da bi postali svjesni svog dostojanstva. Uočimo način kako Vinko živi pravednost i potiče druge da žive pravednost. Duh pravednosti se po Vinku očituje kroz 4 svojstva:

  1. Pažnja prema najsiromašnijima (prvi korak u naviještanju Evanđelja), prema osobama, društveno-kulturnoj stvarnosti naroda, pažnja prema Božjem Duhu koji djeluje u svijetu. Nju pokazujemo svojim posjetom i svojom pomoći. U pismu superioru Antonu Durandu, Svetac podsjeća da je „potrebna velika razboritost da nikoga ne uznemirimo i mnogo ljubavi i poniznosti prema svom slušatelju radi izgradnje“. (SV VI, 321)
  2. Poštovanje prema ljudskoj osobi – osobina gotovo nepoznata u 17. stoljeću. Siromasi nisu „nitkovi“, već Božja djeca, Kristova slika koji je po utjelovljenju dao svoje lice i svoj život svakom čovjeku, napose najsiromašnijima, onima koji su bez glasa i ne mogu se čuti ili braniti. Za njih se Vinko bori, brani njihovu stvar.
  3. Volja da ne budemo poput osoba sa strane. Vinko se uvijek bori za najslabije da im se priznaju njihova prava, dostojanstvo i ne isključuje iz svoje ljubavi nijednu kategoriju osoba: duševne bolesnike u sv. Lazaru, redovnice koje su morale napustiti svoje samostane, plemiće kojima je sve oteto, galijaše i dr.
  4. Siromasima služiti i pomoći s obzirom na Kraljevstvo Božje: ‘Trebate znati da riječima:’Tražite najprije Kraljevstvo Božje i njegovu pravednost’, naš Gospodin ne traži samo da prije svega tražimo Božje kraljevstvo i njegovu pravednost, kako smo rastumačili. Hoću reći kako nije dovoljno da Bog kraljuje u nama da tako tražimo njegovo kraljevstvo i njegovu pravednost, već moramo, osim toga željeti i pobrinuti se da se Božje kraljevstvo raširi posvuda, da vlada u svim dušama, da na zemlji bude samo prava vjera i da svijet živi drukčije od onoga kako živi, zahvaljujući Božjoj kreposti i sredstvima koja je Crkva utvrdila, da svi traže i nasljeduju njegovu pravednost svetim životom, da On bude savršeno slavljen u vremenu i vječnosti“. (SV XII; 137-138)

Poštovani i drage Vinkovi! Pozvani smo prijeći iz osjetne ljubavi ka djelatnoj, ne ostati skrštenih ruku pred događajima, potrebama i pozivima braće. Treba trčati k siromasima kao kad je požar. Vinkova duhovnost je okrenuta k djelovanju: sve za Boga i sve za ljude da bismo ih približili Bogu i tako učinili Evanđelje vjerodostojnim.

Bila nas svima svetkovina sv. Vinka, i njegov moćni zagovor, novi poticaj da se još više zauzmemo za potrebite koje će nam Bog poslati. Rado im postanimo bližnji u trajnoj vjernosti, kao pravi prijatelji na istom putu prema Ocu.

Ovo neka bude moja čestitka svakom bratu i sestri u Udruzi, kao i onima koji velikodušno podupiru rad Konferencija, uz srdačan pozdrav u Gospodinu. Iskren pozdrav i hvala duhovnicima u Konferencijama.

 

Dario Grbac, CM duhovnik

U Novigradu na Dobri, 18. rujna 2019.

 

Možda Vam se sviđa i ovo:

Udruzi za Vinkovo 2022.

Draga braćo i sestre u Udruzi svetog Vinka Paulskog! Nalazimo se u mjesecu posvećenom svetom …