Blagdan Duha Svetog

Sveti Duh i vinkovska duhovnost

Predgovor

Liturgijsko razdoblje između Uskrsa i Duhova obilježava ozračje radosti i slavljenja, ali i poziv da prepoznamo »glavnog junaka«, koji je bitan za život Crkve i svakog kršćanina, a to je Duh Sveti. Upitajmo se: što zapravo znamo o Duhu Svetom i kakva je njegova uloga u našem duhovnom, u našem vinkovskom životu?

1 Kršćanski život, »oblikovan po Duhu«

Postojanje svakog kršćanina je već od samog početka pod zaštitom i djelovanjem Duha Svetoga. On je potpora: pomaže nam ostvarivati Božji plan spasenja, rasvjetljuje nas da ga razumijemo i pomaže nam da ga ostvarimo. U vazmenom vremenu:

 • Duh Sveti nam je predstavljen kao dar uskrslog Krista, što ga je Isus obećao u oproštajnom govoru na zadnjoj večeri. Bio je »izliven« na apostole na »uskrsnu večer« i zatim trajno darovan na dan Duhova.
 • Vrijeme od Uskrsa do Duhova je dakle na osebujan način slavljenje Duha: on predstavlja Krista među svojima, čini prve korake u navještanju i usmjerava misijsko djelo te otvara navjestiteljima evanđelja nova misijska obzorja (kako vidimo u misijskom iskustvu Sv. Pavla).

2 Neophodno potrebna uloga Duha svetoga:

 • u Kristovom životu (utjelovljenje, krštenje, javni život, muka, uskrsnuće, uzašašće) doduše u različitom vremenu, ali pod djelovanjem Duha;
 • u životu Crkve, rođene od Duha Svetoga na Duhove. On ju vodi u njezinom unutarnjem rastu i njezinom apostolskom djelovanju (gl. Apostolska djela); sastavlja ju kao duhovnu zajednicu, a ne samo kao društvo;
 • u naviještanju evanđelja: upravo on daje snagu i hrabrost za naviještanje šokantne poruke koja zove na radikalno obraćenje i potpunu pripadnost Kristu, počevši od onih koji su pozvani naviještati evanđelje;
 • u liturgijskim slavljima koja bi bez njegove nazočnosti bila samo skup obreda i magičnih formula, nerazumljivih i beživotnih;
 • u učinkovitosti besjede: čini ju razumljivom i plodnom, važnom za ljude svih vremena;
 • u svagdanjem životu: ostvarivati osnovni poziv da budemo sveti znači dopustiti da nas on vodii oblikuje njegovo učinkovito djelovanje koje se bori protiv duga zloće i privlači Kristu. To vrijedi napose za posebne pozive.

Duh Sveti nam je konkretno darovan da budemo istinski Kristovi svjedoci u skladu s Isusovim riječima i s poslanjem u govoru apostolima na posljednjoj večeri i prije uzašašća (Dj 1,8).

3 Darovi Duha Svetoga

On je dar Oca i Sina. U nama djeluje po bogatstvu svojih brojnih darova. To su:

 • bogoslovne krjeposti: vjera, nada, ljubav po kojima smo u neposrednom kontaktu s Bogom;
 • sedam darova: dar mudrosti, dar umnosti, dar savjeta, dar jakosti, dar znanja, dar pobožnosti, dar straha Božjega;
 • plodovi Duha: ljubezen, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost (Gal 5,22). – Ta očita su djela tijela: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično (Gal 5,19-21).
 • karizme, o kojima govori Pavao u 1 Kor 12, 4-11 i 14, 1 sl. Naglašava da mnoštvo darova treba shvatiti i živjeti u jedinstvu istog Duha i što se tiče njihove zajedničke koristi, premda je ljubav veća od svih ostalih karizama (1 Kor 12,31);
 • službe i različite aktivnosti koje doprinose pravilnom djelovanju kršćanske zajednice.

4 Kako Duh djeluje na Krista, na Crkvu, na svakoga od nas

To djelovanje uključuje cijelo biće i sve aktivnosti. Konkretno Duh Sveti potiče:

 • potiče nas da navještamo evanđelje: »Duh Gospodnji je na meni« (Lk 4,18-22);
 • nuka nas na molitvu, kao stav, želja i cilj i kao prijedlog sadržaja; to Pavao dobro izražava u Rim 8;
 • potiče nas u borbi protiv neprijatelja – kao što govore evanđelja o Isusu koji je krenuo u pustinju; a za Crkvu i kršćanina u svagdanjem životu;
 • potiče nas da se prilagođavamo Kristu i po njemu tražimo i vršimo Očevu volju;
 • potiče nas da donosimo dobre životne odluke: to je cjeloviti vid duhovnog razlučivanja koje je potrebno;
 • potiče nas na obnovu, u vjernosti vjeri i vlastitom zvanju: stvarateljski Duh vazda čini »nove stvari«, on nas čini »novima« i omogućuje da zajedno živimo u vjernosti tradiciji i stvaralaštvu za budućnost. To je i temelj kršćanske nade;
 • no on najviše radi na tome da postanemo »Krist« i pomaže nam da ostvarimo osnovni poziv – da budemo sveti.

5 Marija i djelovanje Duha u njezinom životu

I kod Marije se sve događa po djelovanju Duha Svetoga: to anđeo Gabrijel otkriva u navještenju i to vidimo u njezinom Magnifikatu. Na Duhove Marija, »puna Duha«, snažno posreduje za dolazak Duha na svu kršćansku zajednicu. Njezina nazočnost u životu Crkve – jer je po nauku Drugog vatikanskog koncila Marija njezina majka, članica i uzor – osigurava Crkvi povezanost po djelovanju istog Duha.

6 – Duh Sveti u životu Vinkovih

 Kršćani (i naravnoVinkovi) imaju već s visine taj dar kojega su primili na krštenju i krizmi. Njega i nadalje primamo u drugim sakramentima. Slijedi i poseban poziv povezan sa snagom Duha koji je ljubav razlivena u naša srca (Rim 5,5). Ta nas Božja ljubav napose potiče da se zauzmemo za dobrotvornost i služenje. Sveta Lujza je više nego Sveti Vinko naglašavala ulogu Duha Svetoga u životu onih koji se posvećuju služenju.

Ako malo obrazložimo misao našeg sveca, možemo kazati da bez Duha ne bismo mogli vršiti Božja djela ni u njihovom početku ni u razvoju. Zato je važna molitva i pozivanje Duha Svetoga, osobito na početku dobrotvornog podviga kako bismo imali dovoljno snage i hrabrosti da se s tim suočimo uvjerljivije i trajno. (Poziv na molitvu mogao bi biti prije posjete siromasima i nakon posjete). Jedan vid djelovanja Duha Svetoga vrijedi za svakoga: naime, Duh nam pomaže u pravom duhovnom razlučivanju, da možemo čitati događaje u osobnom životu i povijesti s Božjim očima i da ih znademo ispravno ocjeniti i pravilno se odlučiti. To svi trebamo.

Danas se moramo uhvatiti u koštac s brojnim mogućnostima koje se javljaju u različitim životnim prilikama. To vrijedi za temeljne odluke (poziv na svećeništvo, brak, posvećeni život) kao i za svagdanje odluke od moralnog, crkvenog i društvenog značaja. Duh Sveti povezan je s pozivom nas koji smo Vinkovi i s time da u njemu ustrajemo. Važno je uvidjeti da je u temelju dobrotvornog djelovanja jedan zov odozgo, poziv! To je izrazio Sveti Vinko kada je preporučivao posvećenim muškarcima i ženama da žive u suglasju s primljenim pozivom. (Apostolska djela 6,1–7 mogu nam tu pomoći: kod izbora sedam đakona je kriterij za razlučivanje upravo pozivanje na Duha Svetoga). Tekst govori o sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Kasnije je Stjepan označen kao muž pun vjere i Duha Svetoga. Drugim rječima: bez učinkovitog djelovanja Božjeg Duha ne možemo se staviti na raspolaganje za služenje: razmislimo o posljedicama za naš život služenja.

7 »Duha ne gasite« (1 Tim 5,19)

Uvijek postoji rizik i mogućnost da ne posvetimo dovoljno pažnje toj snažnoj i tihoj nazočnosti kojanas nuka na dobro. Postoji više načina kako »isključiti« ili utišati u nama i u drugima taj važni Božji glas i tu snagu duhovnog obnavljanja. Sve to ima samo jedno ime: grijeh, zbog kojega se opiremo Božjem djelovanju. Zato moramo biti oprezni i pozorni. Isto tako moramo biti i sposobni »razlikovati« pravi Duh od lažnih i zavodljivih maštanja.

 Sveti Vinko je često govorio o anđelu zla koji se presvlači u »anđela svjetla« kako bi varao i zabavljao Božju djecu. Sredstva za izbjegavanje te opasnosti već znamo: molitva, sakramenti, osluškivanje Božje riječi, pomoć duhovnog vođe, sposobnost  razmišljanja i proučavanja svog života, konkretna zauzetost za služenje drugima. Slijediti Duha i pustiti da vas vodi znači ozbiljno usmjeravati svoj život i postizati zdravu i potpunu ravnotežu. Duh vazda pomaže sve »staviti u red«. Naučimo pozivati Duha Svetoga za raznih prigoda u Crkvi i zajednici kao i u osobnim prilikama.

 

P. Mario di Carlo CM

 

Možda Vam se sviđa i ovo:

Udruzi za Uskrs 2021.

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka! Apostol naroda, Sveti Pavao, napisao je da …