Olakšajmo život invalidnoj osobi

Olakšajmo život invalidnoj osobi Katici iz Osijeka uključenjem u humanitarnu akciju.

Gospođa Katica Nožina Balić iz Osijeka invalidna je osoba, koju život u njenih šezdeset godina nije mazio.

Supruga je hrvatskog branitelja, koji je nestao dana 18.11.1991. u proboju okupiranog Vukovara i do danas nije pronađen. Katica je sa svoje dvije kćeri i majkom bila u progonstvu sve do 1993. g.

Nažalost, gospođa Katica je i invalidna osoba sa  brojnim zdravstvenim poteškoćama.

Zbog teške bolesti amputirane su joj natkoljenice lijeve i desne noge. Dijagnosticirana joj je bolest  dijabetesa 2003.g., a na inzulinskoj je terapiji od 2013.g. Te iste godine doživjela je i infarkt zbog kojeg je operirana u više navrata te su joj ugrađene trostruke premosnice na srcu.

Gospođa Katica danas živi sama u trošnom stanu u Osijeku, koji nije podoban za život starije invalidne osobe u kolicima.

Ovom humanitarnom akcijom želimo omogućiti adaptaciju stana gospođe Katice. Najvažnije je napraviti kupatilo s wc-om koje zahtjeva kompletnu izmjenu električne i  vodovodne instalacije, žbukanje, ugradnja pločica, izmjena sanitarije i dr. Potrebno je obnoviti i zidove koji vlaže, promijenili bi dotrajali namještaj, kućanske aparate, te zamijenili i azbestni krov.

U tu svrhu, Udruga sv.Vinka Paulskog u RH pokrenula je humanitarnu akciju pod nazivom „Olakšajmo život invalidnoj osobi“ kojom želimo gospođi Katici omogućiti dostojanstveni život.

Akcija će se provoditi u razdoblju od 14.rujna 2020.g. do 12.prosinca 2020.g, sukladno Rješenju Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županiji, KLASA: UP/I-550-01/-20-01/55, URBROJ: 2163-06/15-20-4, Pula, 10.rujna 2020.g., koje je upisano u evidenciji humanitarnih akcija pod evidencijskom oznakom: IŽ-HA/SPSOS-20-16.

Sredstva se mogu uplatiti na račun za humanitarnu akciju:

 IBAN: HR5624020061500084523 otvorenom kod Erste& Steiermärkische Bank d.d.

 

Svim sudionicima u ovoj akciji unaprijed od srca zahvaljujemo!

 

UDRUGA SV.VINKA PAULSKOG U RH

 

Možda Vam se sviđa i ovo:

HVALA VAM DOBRI LJUDI !

Dana 11. kolovoza 2020. godine zatvoren je posebni žiro račun te je time završena  tromjesečna …