SVETA TRI KRALJA

Sveta tri kralja su čula da će se Isus Kralj i Spasitelj svijeta

Roditi u Betlehemu, gradu Davidovu u dalekoj zemlji.

Jesam li ja čuo i od koga o Isusu i jesam li povjerovao

U objavljeno i nastojim li to cijeli život produbljivati?!

 

Sveta tri kralja spremila su se na dugo putovanje

Neizvjesno, zahtjevno i opasno.

Spremam li se ja na put u Betlehem

Iako je taj put za mene često nepoznat i pun izazova?!

 

Sveta tri kralja ponijela su Isusu na dar vrijedne darove

Premda su ih na putu morali skrivati.

Jesam li ja spreman donijeti Isusu najvrjedniji dar

Svoj život sa svim manama i vrlinama?!

 

Sveta tri kralja na putu do Betlehema primio je kralj Herod

Želeći ih iskoristiti za svoje mračne zemaljske ciljeve.

Jesam li ja u svom životu odustao od Božjeg puta

I tražim li konačnu istinu i sreću od zemaljskih moćnika?!

 

Sveta tri kralja betlehemska je zvijezda dovela do jaslica

U kojima su pronašli Svetu obitelj: Isusa, Mariju i Josipa.

Jesam li ja spreman slijediti svjetlo betlehemske zvijezde

Koje će me na kraju životnoga puta dovesti u nebesku ljepotu?!

 

Sveta tri kralja poklonila su se malenom djetetu Isusu

Prepoznavši u njemu veličinu dostojnu klanjanja.

Jesam li ja spreman svaki dan u duhu se klanjati Isusu

Ili se klanjam lažnim i prolaznim veličinama svijeta?!

 

Možda Vam se sviđa i ovo:

(DO)ŽIVIMO RADOST BOŽIĆA