ODRŽAN PRVI NACIONALNI SUSRET VINKOVSKE OBITELJI U HRVATSKOJ
ODRŽAN PRVI NACIONALNI SUSRET VINKOVSKE OBITELJI U HRVATSKOJ

ODRŽAN PRVI NACIONALNI SUSRET VINKOVSKE OBITELJI U HRVATSKOJ

Središnji događaj u Hrvatskoj u Godini suradnje, proglašenoj u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji na Duhove 2015., bio je prvi Nacionalni susret Vinkovske obitelji – Hrvatska, održan 16. siječnja 2016. u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica.
Pojam “Vinkovska obitelj” nastao je godine 1995., a odnosi se na članove više od 260 laičkih, redovničkih ili svećeničkih družbi, zajednica, udruga i pokreta širom svijeta kojima je zajedničko poslanje služenje najsiromašnijima od siromašnih, u duhu svetog Vinka Paulskog. U Hrvatskoj djeluje šest ogranaka Vinkovske obitelji: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb, Udruga sv. Vinka Paulskog, Misijska družba (lazaristi), Kćeri kršćanske ljubavi, Marijine sestre od Čudotvorne medaljice i Marijanska-vinkovska mladež. Susret u Lužnici, uz članove iz Hrvatske, okupio je i članove Vinkovskih obitelji iz Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Na početku, okupljenima se u ime Družbe sestara milosrdnica, kao domaćina susreta, obratila vrhovna glavarica Družbe s. Miroslava Bradica te pritom pozdravila nazočne, među kojima su bili o. Pavle Novak, provincijal Slovenske provincije Misijske družbe; Igor Pranić, predsjednik Udruge sv. Vinka Paulskog u Hrvatskoj; Petra Štokić, predsjednica Marijanske-vinkovske mladeži – Hrvatska i ostali predstavnici različitih vinkovskih ogranaka iz navedenih država. Nakon zajedničkog euharistijskog slavlja, kojeg je predvodio o. Dario Grbac, uz koncelebraciju subraće lazarista iz Slovenije, slijedio je susret s međunarodnim Povjerenstvom za suradnju Vinkovske obitelji (sa sjedištem u Philadelphiji).
Koordinator Povjerenstva o. Joseph Agostino, član Misijske družbe, pritom je nazočnima izložio viziju organiziranog i djelotvornog djelovanja Vinkovske obitelji u duhu suradnje njezinih različitih ogranaka, koja je sastavni a možda i ključni dio identiteta članova Vinkovske obitelji. Pritom su predstavljeni primjeri dobre prakse koji su ostvareni u različitim zemljama svijeta (primjerice u Brazilu, Španjolskoj, Ukrajini, Slovačkoj) upravo kroz suradničko djelovanje različitih grana Vinkovske obitelji. Navedena svjedočanstva uspješno ostvarenih projekata pomoći najpotrebnijima bila su snažan poticaj na međusobno upoznavanje, umrežavanje i dogovor oko zajedničke formacije članova iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine u duhu poslanja Vinka Paulskog. U tom pogledu, što se tiče Vinkovske obitelji – Hrvatska, prvi zajednički iskorak prema ostvarivanju suradničkog djelovanja bila je karitativna akcija provedena tijekom Došašća u kojoj je Vinkovska obitelj – Hrvatska pomogla omogućavanjem godišnje školarine jednoj učenici u potrebi (s područja Slavonije). Nacionalno vijeće Vinkovske obitelji – Hrvatska osnovano je u rujnu 2014. godine, a na području Hrvatske osnovana su tada i četiri područna vijeća sa sjedištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
Nacionalnom susretu 16. siječnja 2016. prethodio je sastanak međunarodnog Povjerenstva za suradnju održan također u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica od 13. do 17. siječnja 2016. Sastanak je okupio deset članova navedenog Povjerenstva iz različitih zamalja svijeta (SAD, Haiti, Brazil, Dominikanska Republika, Libanon, Hrvatska, Velika Britanija, Južni Sudan, Peru) i iz različitih ogranaka Vinkovske obitelji. Budući da je jedna od ključnih dimenzija vinkovskog poslanja upravo međusobna suradnja ogranaka Vinkovske obitelji i zajedničko, organizirano djelovanje usmjereno prema najpotrebitijima, zadaća Povjerenstva je promoviranje suradnje između različitih grana na nacionalnim i internacionalnim razinama. To se ostvaruje oblikovanjem i provođenjem različitih formativnih programa, koji vode prema ostvarivanju konkretnih zajedničkih projekata služenja najpotrebnijima.
Upravo zbog uočene važnosti suradnje u zajedničkom poslanju, u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji ova godina 2015./2016. proglašena je Godinom suradnje te su u tom smjeru na nacionalnim razinama, poticajima Povjerenstva, već poduzeti konkretni projekti i započeti programi formacije te inicijative s ciljem međusobnog umrežavanja što je Povjerenstvo evaluiralo tijekom svojih sastanaka. Nadalje, Povjerenstvo se osvrnulo na obilježavanje nadolazeće 2017. godine tijekom koje će se u cijeloj Vinkovskoj obitelji obilježiti 400. obljetnica postojanja vinkovske karizme.
V. Popić

Možda Vam se sviđa i ovo:

MREŽA LJUBAVI SE ŠIRI

Nema veće radosti od one kada se mreža ljubavi širi. Mnogim pratiteljima Udruge, kao i …