MILOSNO VRIJEME

Bilo je vrijeme
kada nas nije bilo
i bit će vrijeme
kada nas neće biti.

Naš život je omeđen
s dvije vječnosti:
prva prije nas
o kojoj po predaji znamo,
i druga koju po vjeri naslućujemo

Od prve živeći sve smo dalje
a drugoj se možemo
približavati ili udaljavati.

Udaljavamo se kad Kronos
pretvaramo u kaos,
a  približavamo se
kad Kronos pretvaramo u Kairos.

Da, mi možemo
nama darovano vrijeme-Kronos
pretvoriti u milosno vrijeme-Kairos
i tako svoju vječnost već započeti.

Milosno vrijeme je i onda:
kad činimo dobro bez prisile
kad ljubimo neljubivo
kad praštamo neoprostivo
kad imamo samo ono što smo dali.


Miroslav Radić

Možda Vam se sviđa i ovo:

Udruzi za Uskrs 2021.

Draga braćo i sestre u Udruzi sv. Vinka! Apostol naroda, Sveti Pavao, napisao je da …